مشهد، بلوار شهيد دستغيب، نبش خيابان بيستون، مجتمع تجارت كامپيوتر تك ، طبقه پنجم ، واحد 505

051-37604550

09155142365

    

051-37604552

                                       

        t.me/Pazhnetco      

 www.instagram.com/pazhnetco                             

 
ازطريق ايميل info@pazhnet.com می توانيد با ما در ارتباط باشيد،همكاران ما در اسرع وقت به درخواست هاي شما رسيدگی می كنند.