تاریخچه مختصری از شركت توسعه شبكه پاژ

 

این شرکت در مرداد ماه 1385 با هدف فعالیت تخصصی در زمینه مشاوره، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی شبکه های رایانه ای و مراکز داده استاندارد به شماره 27070 ، ثبت گردید و فصل جديدی از فعاليت ها را با نگاهی نو به استانداردهای جدید و فناوری های نو رقم زد.